Få åtkomst till premiuminnehåll

Personuppgifter

Policy för behandling av personuppgifter
Antagen 2013-02-15
Viasat AB (“Viasat”, ”Viasat Sport”, “vi”, ”vår eller “oss”) är personuppgiftsansvariga för Tjänsten.
Vi är registrerade i Sverige med organisationsnummer 556304-7041 och har vårt registrerade kontor på adress Box 171 04, 104 62 Stockholm. Vi är verksamma under och bundna av Personuppgiftslagen (1998:204) och Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389).
Denna policy anger (tillsammans med våra Användarvillkor, vilka du återfinner ovan i dokumentet, och alla andra dokument som där hänvisas till) grunden för hur vi behandlar personuppgifter och cookieinformation som vi samlar in från dig, eller som du lämnar till oss i samband med ditt användande av Tjänsten. Var vänlig och läs denna policy noggrant för att förstå vår inställning och praxis angående dina personuppgifter och hur vi behandlar dem. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna policy.
De definitioner som används i denna policy ska ha samma innebörd som när definitionerna används i Användarvillkoren, om inget annat anges.

1. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in dina Personuppgifter när du loggar in för att använda våra Tjänster genom tredje part, så som t.ex. via Facebook och Twitter. Det är ditt eget ansvar att se till att de Personuppgifter som du tillhandahåller oss är aktuella, fullständiga och korrekta. Vi kan inte ta ansvar för de eventuella problem som kan komma att uppstå för det fall du inte tar kontakt med oss då dina Personuppgifter förändrats, såsom tex. vid ett namnbyte. Det är alltså ditt eget ansvar att informera oss om att dina Personuppgifter ändrats, vilket du kan göra genom att skicka ett meddelande genom kontaktforumläret.

2. INFORMATION FRÅN DIG SOM VI KAN SAMLA IN

För det fall du väljer att använda Tjänsten kommer vi att samla in några eller alla av Personuppgifterna angivna nedan. Informationen som vi samlar in beror på omständigheterna. För det fall du endast använder Tjänsten vid ett tillfälle kan vi endast samla in mer begränsad information.
För- och efternamn
E-mailadress
Telefonnummer
Adress
Kön
Födelsedatum
Facebook ID
Twitter ID

3. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vår användning: Vi kommer att använda de Personuppgifter du lämnar till oss för att behandla förfrågningar och anmälningar till tävlingar och kampanjer, som du visat intresse för, samt för att identifiera dina personliga preferenser och för att passa ihop våra Tjänster med dina behov.
Vi kommer även att använda dina Personuppgifter i marknadsföringssyfte. Några exempel på marknadsföringsåtgärder som vi skulle kunna vidta är att: kontakta dig genom e-post, genom mobiltelefoni och/eller med post; eller att genomföra marknadsundersökningar, t.ex. genom att du blir tillfrågad om att delta i en undersökning rörande visst aktuellt ämne. Vi kommer underrätta dig om vad de lämnade Personuppgifterna kommer att användas till innan du deltar i en marknadsundersökning. Vi kan även anonymt använda uppgifter som samlats in från Tjänsten i administrativt- och reklamsyfte
Vi kan komma att spara din IP-adress, vilken identifierar data, för att hjälpa oss att diagnostisera problem med våra servrar, för att administrera Tjänsten, för att verifiera att ditt konto inte används av andra, för att samla in demografisk information (så som antalet besökare från ett specifikt geografiskt område), för att upprätthålla efterlevandet av våra Användarvillkor och/eller på annat sätt skydda vår Tjänst, webbplatser, kunder eller tredje parter.
Statistik:
Vi kan använda uppgifterna för att sammanställa data för att möjliggöra forskning eller analyser för att bättre kunna förstå och förbättra vår Tjänst gentemot dig och andra användare. Vi kan t.ex. göra efterforskningar avseende din demografi samt ditt användarbeteende. Även om den sammanställda datan delvis kan vara baserad på dina Personuppgifter, så identifierar den inte dig personligen.
Vi kan även dela med oss av statistisk information i aggregerad form till tredje part. Sådan statistik kommer aldrig identifiera dig eller annan användare specifikt.
Kommentarer, inlägg och andra meddelanden:
När du använder Tjänsten och lämnar kommentarer, inlägg eller andra meddelande, som är avsedda att synas av andra, kommer dina Personuppgifter (så som t.ex. namn, foto och andra eventuella Personuppgifter i kommentaren/inlägget) att bli synliga i Tjänsten. Sådan information kommer vara synlig och användas i samband med kommentaren/inlägget och kan även komma att delas och tillgängliggöras när du lämnar kommentaren/inlägget eller meddelandet.

4. VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER SAMT ÖVERFÖRING

All information som du tillhandahåller oss lagras på våra säkra servrar. Överföringen av information via internet är dock inte fullständigt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dig kan vi därför inte garantera säkerheten för din information och inte ansvara för otillbörlig tillgång till den. All informationsöverföring till Tjänsten sker därför på egen risk. När vi har fått tillgång till din information använder vi noggranna förfaranden och säkerhetsåtgärder för att försöka att förhindra icke-auktoriserad tillgång.
Uppgifter som vi samlar in från dig kan bli överförda till, behandlade och lagrade i destinationer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan även komma att bli behandlade av personal som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer som agerar inom EES. Genom att tillhandahålla dina personuppgifter accepterar du denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder som är skäliga för att tillförsäkra att dina uppgifter behandlas säkert och i överensstämmelse med denna policy och gällande lagstiftning.

5. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära att vi inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan utnyttja denna rätt genom att när som helst kontakta oss på info@viasat.viasatsport.se Vi kommer att informera dig (innan vi samlar in dina uppgifter) om vi har för avsikt att använda dina uppgifter för sådana syften eller om vi har för avsikt att lämna ut din information till någon tredje part för sådana syften.

6. ANDRA WEBBSIDOR/ APPLIKATIONER

I Tjänsten kan det förekomma länkar till andra webbsidor och/eller applikationer som inte kontrolleras av oss. Denna policy är endast tillämplig på ditt användande av Tjänsten. Vi är inte ansvariga för innehåll på/i andra webbsidor/applikationer. Länkar till andra webbsidor/applikationer innebär inte att vi går i god för eller bekräftar den webbsidan/applikationen eller dess innehåll.

7. ÄNDRA OCH TA BORT PERSONUPPGIFTER

Du kan när som helst ändra, uppdatera eller ta bort Personuppgifter från vår databas som du har tillhandahållit oss via Tjänsten genom att skicka ett e-post meddelande till info@viasat.viasatsport.se där du anger ditt namn och den e-postadress eller det telefonnummer du använde i samband med registrering via tredje part.
Efter skriftlig begäran har du, en gång per kalenderår, rätt att få besked om vilka Personuppgifter som rör dig som vi har tillgång till. Du äger vidare rätt att få information om vilka kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut till.

8. COOKIES

För att tillförsäkra oss om att du får den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du använder Tjänsten kan information och uppgifter bli insamlade genom användandet av cookies. Det hjälper oss (och andra auktoriserade tredje parter) att ge dig en positiv upplevelse när du använder Tjänsten och det ger oss också möjlighet att förbättra vår Tjänst och försäkra oss om att du finner vad du söker på ett enkelt sätt.
Vad är cookies?
Cookies är små bitar av data som sänds till din webbläsare från en webbserver och sparas på/i din enhet så att Tjänsten kan känna igen din enhet. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på/i din enhet under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på/i din enhet när du använder Tjänsten, men försvinner när du stänger ner den vilket innebär att de inte sparas permanent på/i din enhet. De flesta företag använder cookies på/i sina webbsidor och applikationer för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på/i din enhet.
Hur använder vi cookies?
Vi använder information från cookies för att göra Tjänsten mer användarvänlig och för att göra det möjligt för oss att ge dig anpassade rekommendationer. Vi kan även använda ett antal auktoriserade tredje parter som, i vårt ställe, sätter ut cookies i Tjänsten för att leverera tjänster som de tillhandahåller.
Vi kan använda sessionscookies för att låta dig ta med information mellan sidor i vår Tjänst utan att behöva fylla i informationen återigen.
Permanenta cookies används i sin tur framförallt för följande;
För att låta dig ta med information mellan sidor i Tjänsten utan att behöva fylla i informationen återigen. För att underlätta för oss att känna igen dig när du återkommer till vår Tjänst. För att ge dig tillgång till lagrad information. För att säkerställa att du inte blir inbjuden till att fylla i samma undersökningsformulär upprepade gånger. Vi (och våra auktoriserade tredje parter) kan också använda icke-personlig information från både permanenta cookies och sessionscookies för statistiska syften så som följande;
För att avgöra vilka som är de mest populära delarna av Tjänsten. För att övervaka användandet av Tjänsten (frekvens och tid). För att tillhandahålla anonym information till tredje part så att annonsering som är mer passande kan riktas mot dig. För att avgöra hur frekvent du och andra användare nyttjar Tjänsten. För att utföra undersökningar så att din interaktion med Tjänsten och oss förbättras.
Hur väljer man bort cookies?
Du kan själv välja om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar alla cookies. Var vänligen medveten om att förändringar i din webbläsare, innebärande att funktionen avseende cookies är avaktiverad, kan komma att förhindra delar av vår Tjänst från att fungera korrekt.

9. TILLÄMPNING AV ”GOOGLE ANALYTICS”

Denna Tjänst använder webbanalystjänsten ”Google Analytics”. Denna tjänst tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies” (dvs. textfiler som sparas på/i din enhet) för att kunna analysera användningen av Tjänsten. Insamling och sparande av data kan återkallas när som helst, med verkan för framtiden. Endast en förkortad, dvs. anonym IP-adress kommer att användas för att undvika insamling av personuppgifter. Den information som samlats in från Cookies avseende din användning av Webbplatsen (inklusive den anonyma IP-adress) kommer att överföras till och sparas på en server som drivs av Google i USA. Google använder denna information för att analysera användningen av Tjänsten, för att skapa rapporter till operatören av en tjänst om tjänstens verksamhet och erbjuda andra tjänster med anknytning till tjänsten och Internetanvändning. Google kan även överföra denna information till tredje parter, förutsatt att detta är föreskrivet i lag eller i den mån tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Du kan neka installation av cookies genom välja vissa inställningar i din webbläsare, men vänligen observera att du i så fall eventuellt inte kan använda funktionerna i Tjänsten till fullo (se föregående punkt ”Cookies”). Genom att använda Tjänsten samtycker du till att Google behandlar data på det sätt och för de syften som beskrivs ovan. Ytterligare information om ”Google Analytics” finns under: http://www.google.com/analytics/ samt Googles sekretesspolicy under: http://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/

10. ÖVERLÅTELSE

För det fall vi säljer eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet äger vi rätt att samtidigt överlåta dina Personuppgifter.

11. ÄNDRINGAR

Vi äger rätt att ändra denna policy om behandling av dina Personuppgifter från tid till annan vilket vi meddelar genom att i inledningen till denna policy ange när den senast uppdaterats. Om du fortsätter använda Tjänsten efter det att vi informerat om att denna policy har ändrats godkänner du den justerade policyn. Du ansvarar själv för att regelbundet kontrollera om policyn har ändrats. Om du inte accepterar ändringarna ber vi dig att inte använda Tjänsten.

12. KONTAKT

Frågor och kommentarer angående denna policy välkomnas och sänds via kontaktformuläret.

Oj, din webbläsare är för gammal och stödjs inte av viasatsport.se

Viasatsport.se fungerar med flertal olika webbläsare. Däremot behöver du uppgradera din webbläsare för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Här har vi listat några av de vanligaste webbläsarna som vi stödjer.

Chrome

By Google

Safari

By Apple

Firefox

By Mozilla

Edge

By Microsoft